ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಖಾದಿ ಸಂಘ -ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭಂಡಾರಗಳ ವಿಳಾಸ

 

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲೆ

ಸಂಘ -ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ ಇರುವ ಸ್ಥಳ

ಖಾದಿ ಭಂಡಾರಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದವರ ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಬೀದರ್

ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ , ಉದಗೀರ ರೋಡ , ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಬೀದರ-585401

ಬೀದರ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ಉದಗೀರ ರೋಡ -ಬೀದರ. ತಾ:ಜಿ:ಬೀದರ-585401

ಬಿ.ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್

848222004

2

ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ , ಉದಗೀರ ರೋಡ , ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಬೀದರ-585401

 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ

ಸದಾನಂದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸರ್ಕಲ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಜಿ:ಬೀದರ 

ಧನರಾಜ್ ಮುಕ್ತ

9008460901

3

ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ , ಉದಗೀರ ರೋಡ , ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಬೀದರ-585401

ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪಾ

ಸರ್‍ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಚೌಕ, ಓಲ್ಡ್ ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ ಬೇಸ್ ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪಾ, ತಾ:ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪಾ, ಹುಮನಾಬಾದ್ ಜಿ:ಬೀದರ-585412

ಗುರುನಾಥ್ ನಿಂಬೆನೆ

9880017416

4

ತುಮಕೂರು

ಮಧುಗಿರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ (ರಿ), ಶಂಕರ್ ಟಾಕೀಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ -572132

ಮಧುಗಿರಿ

ಖಾದಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಮಧುಗಿರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ (ರಿ), ಶಂಕರ್ ಟಾಕೀಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್  ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ -572132

ಶ್ರೀ. ಟಿ. ಬಾಬು

9448000323 ,
9844025788

5

ಮಧುಗಿರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ (ರಿ), ಶಂಕರ್ ಟಾಕೀಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ -572132

  ತುಮಕೂರು ಟೌನ್

ಖಾದಿ ಇಂಡಿಯಾ,ಎಸ್.ವಿ. ಆರ್ಕೆಡ್, ಎಸ್.ಐ.ಟಿ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ,  ತುಮಕೂರು ಟೌನ್

ಬಿ. ಕಿಶೋರ್

9916227703

6

ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ (ರಿ),  ಅಣ್ಣಾಪುರ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ತಿಪಟೂರು ಟೌನ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ -572202

ತಿಪಟೂರು ಟೌನ್

ಖಾದಿ ಇಂಡಿಯಾ,ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ (ರಿ),  ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ತಿಪಟೂರು ಟೌನ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ- 572202

ಶ್ರೀ. ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪ

8073694288

7

ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ (ರಿ),  ಅಣ್ಣಾಪುರ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ತಿಪಟೂರು ಟೌನ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ -572202

ತಿಪಟೂರು ಟೌನ್

ಖಾದಿ ಇಂಡಿಯಾ,ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ (ರಿ),  ಹಳೇಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ, ತಿಪಟೂರು ಟೌನ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ- 572202
ಅಣ್ಣಾಪುರ,ತಿಪಟೂರು ಟೌನ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ- 572202

ಶ್ರೀ. ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪ

8073694288

8

ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ.,  ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ,  ತುಮಕೂರು ಟೌನ್ -572103

ತುಮಕೂರು ಟೌನ್

ಖಾದಿ ಇಂಡಿಯಾ,ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು, ತುಮಕೂರು ಟೌನ್ -572104

ಭವ್ಯ

7899669121

9

ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ.,  ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ,  ತುಮಕೂರು ಟೌನ್ -572103

ತುಮಕೂರು ಟೌನ್

ಖಾದಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು ಟೌನ್ -572103

ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಶಿಕಲಾ

8762109107

10

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ವೋದಯ ಸಂಘ ರಂಗಾರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಶಂಕರಪುರಂ  ಬೆಂಗಳೂರು-04

 ಬೆಂಗಳೂರು

ಖಾದಿ ಇಂಡಿಯಾ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ವೋದಯ ಸಂಘ ರಂಗಾರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಶಂಕರಪುರಂ  ಬೆಂಗಳೂರು-04

ಸಿ.ಎನ್ ಸುಜಾತ

7406820999

11

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ವೋದಯ ಸಂಘ ರಂಗಾರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಶಂಕರಪುರಂ  ಬೆಂಗಳೂರು-04

 ಬೆಂಗಳೂರು

ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಎಂಪೋರಿಯಂ  ಟಾಗೂರು ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ,ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560004

ಜಿ.ಆರ್. ರಾಜಣ್ಣ

9901066272

12

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ವೋದಯ ಸಂಘ ರಂಗಾರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಶಂಕರಪುರಂ  ಬೆಂಗಳೂರು-04

  ಬೆಂಗಳೂರು

ಖಾದಿ ವಸ್ರ್ತಾಲಯ, ಕೋಟೆ, ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವಾಣಿವಿಲಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದರು,ಬೆಂಗಳೂರು-02

ಮೋಹನ್

9900683820

13

ಶ್ರೀ.ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ದೆ ನಂ.18, ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ, ವಿಶ್ವನೀಡಂ ಅಂಚೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು-91

 ಬೆಂಗಳೂರು

ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ ನಂ.18, ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ, ವಿಶ್ವನೀಡಂ ಅಂಚೆ, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-91

ಜಯಂತಿ

8431089599

14

ಶ್ರೀ.ಶಕ್ತಿ ಗ್ರ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ದೆ ನಂ.18, ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ, ವಿಶ್ವನೀಡಂ ಅಂಚೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು-91

  ಬೆಂಗಳೂರು

ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ,ನಂ.6/1, 1ನೇ ಮಹಡಿ ಪಿ.ಸಿ.ಲೈನ್, ಎಸ್.ಜೆ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560002

ಪ್ರಭು

8088889457

15

ಸಿಟಿಜನ್ ಖಾದಿ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ವಿಲೇಜ್  ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ , ನಂ.34, ಹೊಮ್ಮದೇವನಹಳ್ಳಿ,ಬೇಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-83

 ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಿಟಿಜನ್ ಖಾದಿ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್, ಖಾದಿ ಇಂಡಿಯಾ, ನಂ.5, ಸಿ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ,  ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ, ಹಲಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-560008

ನೋಮೋನ್ ಅಹಮದ್

8050508721

16

ಹಾಸನ

ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ (ರಿ),
ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ ತಾ||, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ-573211

ಮೈಸೂರು

1. ಖಾದಿ ಭಾರತ, ಧನ್ವಂತ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570001

ಮಲ್ಲಿಕಾರೆಡಗ

8214241211

17

ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ (ರಿ),
ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ ತಾ||, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ-573211

 ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ

2. ಖಾದಿ ವಸ್ತ್ರಾಲಯಾ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ರೋಡ್, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ||, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ-571602

ಮೋಹನ 

7619410309

18

ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ (ರಿ),
ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ ತಾ||, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ-573211

 ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ

3. ಖಾದಿ ವಸ್ತ್ರಾಲಯ ಗಾಂಧೀ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ ತಾ||, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ-573211

ಅಕ್ಷಯ್

9008040143

19

ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ (ರಿ),
ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ ತಾ||, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ-573211

ಹಾಸನ

4. ಖಾದಿ ವಸ್ತ್ರಾಲಯ, ಮಹೆಂದ್ರ ಮಾನ್‍ಶಿನೋ ಸೈಯ್ರಾದ್ರಿ ಟಾಕೀಸ್ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ-573201

ನವೀನ ರೆಡ್ಡಿ

7760297531

20

ಕಲಬುರ್ಗಿ

ಆಳಂದ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಆಳಂದ, ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ-585302

ಕಲಬುರಗಿ

1. ಖಾದಿ ಇಂಡಿಯಾ , ಆಳಂದ, ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ. ಚೌಕ್, ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡ ಕಲಬುರಗಿ

ಯಶವಂತರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್

9449907249

21

ಆಳಂದ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಆಳಂದ, ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ-585302

 ಆಳಂದ

2. ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ, ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗಲ್ಲಿ, ಆಳಂದ, ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಆನಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿ

9741092402

22

ಶ್ರೀ ವರಕಾಮಧೇನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ, ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ-585236

ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ

1. ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ, ಶರಣ ನಗರ, ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ, ಆಳಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ

ರಾಜಶ್ರೀ ಪಾತಾಳೆ

8497046642

23

ಕೊಪ್ಪಳ

ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ-ಕೂಕನೂರ

 

ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಹತ್ತಿರ, ಕುಕನೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು;ಬಿ.ಆರ್ ತಾಸೇನ್ ಮಾರಾಟ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಕರು: ಜಗದೀಶ ಹಿರೇಮಠ

9448695092

24

ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ-ಕೂಕನೂರ

ಕುಕನೂರು

ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ, ಯಲಬುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊಪ್ಪಳ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು;  ಬಿ.ಆರ್ ತಾಸೇನ್

ಮಾರಾಟ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಕರು: ಶರಣಬಸವರಾಜ

9448695092 9481488126

25

ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ (ರಿ) - ಹಿರೇಬನ್ನಿಗೋಳ ತಾ|| ಕುಷ್ಟಗಿ ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ

 ಬೆಂಗಳೂರು

ನಂ.15,15ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಓಣಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್.ಎಂ.ವಿ. ಲೇ-ಔಟ್, ಭೂಪಸಂದ್ರ)

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು; ಡಿ.ಎಸ್. ರೂಪ ಮಾರಾಟ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಕರು: ವೀಣಾ ಕೆ

9739888960 8892151689

26

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ವೋದಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ – ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾ|| ಕುಷ್ಟಗಿ ಜಿ|| ಕೊಪ್ಪಳ

 ಕುಷ್ಟಗಿ

ಅಂಗಡಿ ನೋ.4, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.02, ಬುತ್ತಿಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಷ್ಠಗಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು; ಬಸವರಾಜು ತಂಗಡಗಿ ಮಾರಾಟ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಕರು: ಬಸವರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ

9008128813 8970002546

27

ಬಳ್ಳಾರಿ 

ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂಬರ ಚರಕಾ ಕುಶಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, (ನಿ) ಬಳ್ಳಾರಿ.

ಬಳ್ಳಾರಿ                                                              

1. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಸಿ.ರೋಡ್, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕೆ.ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರು

9731609956

28

ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂಬರ ಚರಕಾ ಕುಶಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, (ನಿ) ಬಳ್ಳಾರಿ.

ಕುರುಗೋಡು          

2. ದೊಡ್ಡ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್, ಕುರುಗೋಡು, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಎಸ್. ಪಂಪಾವತಿ

9844914482

29

ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂಬರ ಚರಕಾ ಕುಶಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, (ನಿ) ಬಳ್ಳಾರಿ.

ಕುರುಗೋಡು

3. ಖಾದಿ ಸೆಂಟರ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಕುರುಗೋಡು, ಬಳ್ಳಾರಿ  

ದೇವೆಂದ್ರ

7886147983

30

ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂಬರ ಚರಕಾ ಕುಶಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, (ನಿ) ಬಳ್ಳಾರಿ.

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ

4. ಹೊಸಪೇಟೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ

ಜಿ. ಅನುಮಂತಪ್ಪ

7875880872

31

ವಿಜಯನಗರ ಅಂಬರ ಚರಕಾ ಕುಶಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಹೊಸಪೇಟೆ 

1) ಖಾದಿ ಇಂಡಿಯಾ , ಸ್ಟೇಷ್‍ನ್ ರಸ್ತೆ , ಹೊಸಪೇಟೆ-583201.  

ಜಿ. ರುದ್ರಪ್ಪ

9480493763

32

ವಿಜಯನಗರ ಅಂಬರ ಚರಕಾ ಕುಶಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಹೊಸಪೇಟೆ 

2) ಖಾದಿ ಇಂಡಿಯಾ , ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಳಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ , ಹೊಸಪೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

6363823919

33

ವಿಜಯನಗರ ಅಂಬರ ಚರಕಾ ಕುಶಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಹೊಸಪೇಟೆ

3) ಖಾದಿ ಇಂಡಿಯಾ , ಅಗಳಿ ಕಾಂಪ್ಲಕ್ಸ್, ಬಸ್‍ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ , ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಎ.ಶಿವಕುಮಾರ್

9844275276

34

ಬಳ್ಳಾರಿ ಸರ್ವೂದಯ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಆಲೂರು, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

 ಆಲೂರು

ಖಾದಿ ಪ್ರೋಡಕ್ಷನ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಲೂರು, ಕೂಡ್ಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್

ಬಸವರಾಜ್ ಎನ್.

725957865

35

ಬಳ್ಳಾರಿ ಸರ್ವೂದಯ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಆಲೂರು, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

 ಬೆಂಗಳೂರು

ನಂ.475, 8ನೇ ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಬಿ.ಎನ್.ಎಲ್. ಲೇಔಟ್, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಚಂದ್ರಕಲಾ

8197333471

36

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ ಇಟ್ಟಿಗಿ ತಾಲೂಕ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಳ್ಳಾರಿ

 ಇಟಗಿ

ಬಸ್‍ಸ್ಟಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಇಟಗಿ, ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಚಿನ್ನಪ್ಪ

9449495303

37

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ ಇಟ್ಟಿಗಿ ತಾಲೂಕ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಳ್ಳಾರಿ

ಹೊಸಪೇಟೆ

ವಡ್ಡರಾಯನ ತೇರ್ ಹತ್ತಿರ, ಹಳೇ ಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ

ಗಿರಿಜಮ್ಮ

8867761285

38

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ ಇಟ್ಟಿಗಿ ತಾಲೂಕ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕೊಪ್ಪಳ

ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಪ್ರಶಾಂತ್

9901491381

39

ರೂರಲ್ ರಿರ್ಸೂಸ್ ಡೆವಲೆಪಮೆಂಟ್‍ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

 ಬೆಂಗಳೂರು

ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರೋಡ್, ವೀವರಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಜಯಂತಿ

9742796388

40

ರೂರಲ್ ರಿರ್ಸೂಸ್ ಡೆವಲೆಪಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಶ್ರೀರಾಂಪುರ

ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಹೋಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಮಾರುತಿ, ಮೈಲಾರಪ್ಪ

9731952093/ 9538824303/ 9591393751

41

ರೂರಲ್ ರಿರ್ಸೂಸ್ ಡೆವಲೆಪಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

 ಹೊಸಪೇಟೆ

100 ಬೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊಸಪೇಟೆ

ಆಶಾ

9980252523

42

ಸಂಡೂರು ಕುಶಲ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಡೂರು, ತಾಲೂಕು ಸಂಡೂರು          ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸಂಡೂರು

1.ಕೂಡ್ಲಗಿ ರಸ್ತೆ, ಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರುಗಡೆ ಸಂಡೂರು,

ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ

9844147122

43

ಸಂಡೂರು ಕುಶಲ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಡೂರು, ತಾಲೂಕು ಸಂಡೂರು          ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು

2. ಸದಾಶಿವನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ  ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 

ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ

8073989035

44

ಜನಾ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಾನ (ರಿ) ಉಜ್ಜಿನಿ ತಾಲೂಕ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ.

  ಕೊಟ್ಟೂರು

ವಿಠ್ಠಲ್ ಸರ್ಕಲ್,  ಕೊಟ್ಟೂರು

ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್

9535109729

45

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚರಕಾ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ, ನಿ., ನೆಹರೂ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚರಕಾ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ, ನಿ., ನೆಹರೂ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್: 577201

ರಾಮಚಂದ್ರ

9986853115

46

ಶ್ರೀ ಭಾರತಾಂಬೆ ಮಹಿಳಾ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘ(ರಿ) ಶಿರಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ-577005

 ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ (ಎಲ್.ಟಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್) ನೆಲಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ದುರ್ಗಿ ಗುಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577201.

ದೇವರಾಜ್.ಕೆ.ಎಸ್.

9448260241

47

ವಿಜಯಪುರ

ಖಾದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಸೊಸಿಯೇಶನ್, ತಿಕೋಟಾ ತಾ|| ತಿಕೋಟಾ

ಜಿಲ್ಲಾ: ವಿಜಯಪುರ

ತಿಕೋಟಾ

ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ, ಜತ್ತ ರೋಡ ತಿಕೋಟಾ-586130  ತಾ: ತಿಕೋಟಾ ಜಿ: ವಿಜಯಪುರ

ಶ್ರೀ. ಜಿ.ಕೆ. ಆಸಂಗಿ

6361062026

48

ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಾ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣಿ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕೈ.ಸ.ಸಂ. ನಿಯಮಿತ. ತೊರವಿ ರಸ್ತೆ ವಿಜಯಪುರ

ವಿಜಯಪುರ

ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ- ಶಂಕರಲಿಂಗ ಗುಡಿ ಎದುರಿಗೆ ಜೋರಾಪೂರ ಪೇಠ, ವಿಜಯಪುರ 586101

ಶ್ರೀ. ವಿಶ್ವವನಾಥ ಎ ಮೈಜರಗಿ

9008399302

49

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ದರಬಾರ ಗಲ್ಲಿ-ವಿಜಯಪುರ-586101

ವಿಜಯಪುರ

1) ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ- ಬಸವೇಶ್ವರ್ ಸರ್ಕಲ್,      

  ವಿಜಯಪುರ-586101

ಶ್ರೀ. ಎ. ಎಂ. ಕಟಾವಿ

9449217508

50

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ದರಬಾರ ಗಲ್ಲಿ-ವಿಜಯಪುರ-586101

ವಿಜಯಪುರ

2) ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ- ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ 

   ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ವಿಜಯಪುರ-586101

ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಎನ್. ಸಂಗಾಪೂರ

9902487268

51

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ದರಬಾರ ಗಲ್ಲಿ-ವಿಜಯಪುರ-586101

ಸಿಂದಗಿ

3) ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ-ಸಿಂದಗಿ-586128

ತಾ|| ಸಿಂದಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ: ವಿಜಯಪುರ

ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಎಂ. ಸಜ್ಜನ

8088554200

52

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ದರಬಾರ ಗಲ್ಲಿ-ವಿಜಯಪುರ-586101

 ಬಾಗಲಕೋಟ

1) ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ, ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ-587101

ಶ್ರೀ. ವ್ಹಿ.ಬಿ. ಅಥಣಿ

9591104947

53

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ದರಬಾರ ಗಲ್ಲಿ-ವಿಜಯಪುರ-586101

 ಜಮಖಂಡಿ

2) ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ, ಜಮಖಂಡಿ-587301  

   ತಾ|| ಜಮಖಂಡಿ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ

ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಆರ್. ತುಳಸಿಗೇರಿ

9481138180

54

ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಾ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ನಿಡಗುಂದಿ

ತಾ|| ನಿಡಗುಂದಿ ಜಿಲ್ಲೆ: ವಿಜಯಪುರ

ನಿಡಗುಂದಿ

ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಂ ಸೈಟ್-586201 ತಾ|| ನಿಡಗುಂದಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಪುರ

 

 

55

 

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, ವಿಜಯಪುರ

 ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ

ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

 

 

56

ಮಂಡ್ಯ

ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, (ಕೆ.ವಿ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆ) ಮಂಡ್ಯ-571401.

 ಮಂಡ್ಯ

1) ಖಾದಿ ಎಂಪೋರಿಯಂ, # 276/0, ತ್ರಿದಳ ಆರ್ಕೇಡ್, ಪಿ.ಇ.ಎಸ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, (ಕೆ.ವಿ.ಎಸ್‍ರಸ್ತೆ) ಮಂಡ್ಯ-571401.

ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್

9845967606

57

ಮಾನಸ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಗ್ರಾಮ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ

ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಗ್ರಾಮ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ., ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್ ದೊಡ್ಡೆಗೌಡ

9611156711

58

ಕೋಲಾರ

ಅಷ್ಟದೇವತಾ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಛತ್ರಕೋಡಹಳ್ಳಿ, ಕೋಲಾರ.

 ಕೋಲಾರ

ಟೇಕಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ – 563101.

ಮುನೇಗೌಡ

9448249363

59

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಲ್ಕೇರಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಮೂರ್ತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು –560016.

ಮುನೇಗೌಡ

9448249363

60

ಅಜರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಕಠಾರಿ ಪಾಳ್ಯ, ಕೋಲಾರ

 ಕೋಲಾರ

ಜುಮ್ಮು ಮಸೀದಿ ಹಿಂಭಾಗ, ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ರೋಡ್, ಶಾರದ ಟಾಕೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಕೋಲಾರ-563101.

ಮುಹ್ಮದ್ ಹಯಾತ್

9591916007

61

 ಕೋಲಾರ

ರಿಲಿಯಾನ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಬೈಪಾಸ್, ಎಂ.ಬಿ ರೋಡ್, ಕೋಲಾರ – 563101.

ಮುಹ್ಮದ್ ಹಯಾತ್

9591916007

62

ತಾಜೀನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಕೋಲಾರ.

 ಕೋಲಾರ

ಶಾರದ ಟಾಕೀಸ್ ರಸ್ತೆ, ನಂಜುಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಮುಂಭಾಗ, ಕೋಲಾರ–563101.

ಮುಹ್ಮದ್ ಮಿಫ್ಜಲ್

9620679866

63

 ಕೋಲಾರ

ಗಾಂಧಿ ಭವನ ಮುಂಭಾಗ, ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ-563101.

ತಜೀನ್ ಸಲ್ಮ

9886610786

64

ಖಾದಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷಯನ್, ಚನ್ನಸಂದ್ರ, ಕೋಲಾರ.

 ಬೆಂಗಳೂರು

ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು – 560073.

ಬೋಜರಾಜ ಅರಸು

8123992116

65

ಕೆ.ಜಿ.ಎನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಕೊಂಡರಾಜನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಲಾರ.

ಮುಳಬಾಗಿಲು

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಟತ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಹಿಂಭಾಗ, ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಜಾರ್ ಹತ್ತಿರ, ಮುಳಬಾಗಿಲು-563131.

ಮಹಮದ್ ರಫಿ

8660386374

66

ಕೆ.ಜಿ.ಎನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಕೊಂಡರಾಜನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಲಾರ.

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ

ಎಲ್‍ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ-563114.

ಮಹಮದ್ ರಫಿ

8660386374

67

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಗರುಡನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಲಾರ.

 ಕೋಲಾರ

ಕಠಾರಿಪಾಳ್ಯ,

ಕೋಲಾರ – 563101.

ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ

8618562329

68

ಖಾದಿ ಅಂಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡವೆಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಹುದುಕುಳ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ (ತಾ).

 ಬೆಂಗಳೂರು

ನಂ.2ಬಿ, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 10ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಾಜೀನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010.

ಪದ್ಮನಾಭ  ನಟರಾಜ್

8073100346        9945393128

69

ಶಿರೀನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಚೌಡದೇನಹಳ್ಳಿ, ಅಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಕೋಲಾರ.

 ಕೋಲಾರ

ಕಠಾರಿಪಾಳ್ಯ, ಕೋಲಾರ-563101.

ಶಕೀಬ್

9742917693

70

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಅಮ್ಮನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ, ಕೋಲಾರ.

 ಬೆಂಗಳೂರು

ನಂ.124, ಮಾಡಲ್ ರಸ್ತೆ,   ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ ಲೇಔಟ್, ರಾಜಾರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560098.

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್.ವಿ.ಜಿ

9448732688

71

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಅಮ್ಮನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ, ಕೋಲಾರ.

 ಬೆಂಗಳೂರು

ನಂ.5, ಎಸ್.ಜೆ ಎಲಿಗೆನ್ಸ್, ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಅತಿಗುಪ್ಪೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560070.

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್.ವಿ.ಜಿ

9448732688

72

ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಕೋಲಾರ.

 ಕೋಲಾರ

ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರ-563101.

ಮೌಲನಾ ಷರೀಫ್

9141784725

73

ಬುಷ್ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ,  ಕೋಲಾರ.

 ಕೋಲಾರ

ಶಾಪ್ ನಂ.2 ಟೇಕಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,  ಕೋಲಾರ – 563101.

ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್

9880545786

74

ಹೆಚ್.ಕೆ.ಜಿ.ಎನ್ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಮಿತಿ, ಕೋಡಿಕಣ್ಣೂರು , ಕೋಲಾರ.

 ಕೋಲಾರ

ಅಂತರಗಂಗೆ ರಸ್ತೆ, ಕೀಲುಕೋಟೆ, ಕೋಲಾರ-563101.

ಅಲಿ ಉಲ್ಲಾ

9742767425

75

ರಿಹಾನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಮಿತಿ, ಬೂದಿಕೋಟೆ , ಬಂಗಾರಪೇಟೆ(ತಾ).

ಕೋಲಾರ

ತೆರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಬೈಪಾಸ್,    ಕೋಲಾರ-563101.

ಸಯದ್ ಸಯೀದ್

9206014786

76

ಎಂ.ಡಿ.ಎನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಕೆ.ಜಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಕೋಲಾರ.

ಕೋಲಾರ

ಟೇಕಲ್ ರೋಡ್, ಕೋಲಾರ – 563101.

ನಿಸಾರ್‍ವುಲ್ಲಾ ಷರೀಫ್

9141580514

77

ಶಮಾ ಖಾದಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಮಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಕೋಲಾರ.

 ಬೆಂಗಳೂರು

4ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಹೆಚ್.ಆರ್.ಬಿ.ಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560043.

ತಬ್ರೇಜ್ ಪಾಷ

9945915459

78

ನಫೀಸಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಮಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಕೋಲಾರ.

 ಕೋಲಾರ

ಕುಂಬಾರಪೇಟೆ,

ಕೋಲಾರ-563101.

ವಸೀಮ್ ವುಲ್ಲಾ ಷರೀಫ್

9538202034

79

ಖುತುಬ್ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ವಟ್ಟಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ(ತಾ).

 ಕೋಲಾರ

ಕೆ.ಜಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಕೋಲಾರ-563101.

ನವೀದ್ ಪಾಷ

9901480450

80

ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಸಂಗೋಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಕೋಲಾರ.

ಕೋಲಾರ

ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ-563101.

ವಹೀದ್ ಪಾಷ

9741739446

81

ಆಫ್ರಿನ್ ಅಯಾನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಕೋಗಿಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಕೋಲಾರ.

 ಕೋಲಾರ

ಕೀಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೇಔಟ್, ಕೋಲಾರ-563101.

ಇರಿಷದ್ ಪಾಷ

9901437234

82

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಾಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಗುಲ್ಲಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ(ತಾ)

 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ

ವೇಣು ಸ್ಕೂಲ್ ಎದುರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ-563135.

ಚಿರಂಜೀವಿ

9481134977

83

ಎಂ.ಡಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಕ್ಯಾಲನೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಕೋಲಾರ (ತಾ). 

ಕ್ಯಾಲನೂರು

ಕ್ಯಾಲನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಎದುರು, ಕ್ಯಾಲನೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ-563157.

ಸೈಯದ್ ನಧೀಮ್    ಸೈಯದ್‍ನಸೀರ್

9880695454             9620495454

84

ಕ್ಯಾತ ಬೈರವೇಶ್ವರ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ,  ಬೀಚಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ,  ಕೋಲಾರ.

ಬೆಂಗಳೂರು

#19/4, ಸ್ಕಂದ ಆರ್ಕೇಡ್, ದಿನ್ನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560032.

ಕಿಶೋರ್

9986652043

85

ಜಲಜ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋU ಸಂಘ, ಕುಡುವನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಕೋಲಾರ

ಶಾಂತಮ್ಮ ರಾಮೇಗೌಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹತ್ತಿರ, ಎಂ.ಬಿ ರೋಡ್, ಕೋಲಾರ-563101.

ಪಾರ್ಥಸರತಿ

7022143778

86

ಶ್ರೀ ಕೋಲಾರಮ್ಮ  ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ  ಸಂಘ, ಸಿಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ, ಕೋಲಾರ

 ಹೊಸಕೋಟೆ

ತ್ಯಾಗರಾಜ ಲೇಔಟ್, ಕಮ್ಮವಾರಿ ನಗರ, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಹೊಸಕೋಟೆ, ಕೋಲಾರ-562114.

ಶ್ರೀನಿವಾಸ

8197940288

87

ಅಸ್ಮಾ ಖಾದಿ  ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಮಿತಿ,  ಕೋಲಾರ  ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಕೋಲಾರ

ರೈಲ್ವೆ ರಸ್ತೆ ಹಿಂಭಾಗ, ಖಾದ್ರಿಪುರ, ಕೋಲಾರ-563101.

ಪರ್ವೀಜ್ ಜಲೀಲ್

9731443633

88

ನೂರೈನ್ ಸಿಲ್ಕ್  ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಉರುವಳ್ಳಿ, ಅರಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ.      

 ಬೆಂಗಳೂರು

ಬಿಜಿಎಂ ಲೇಔಟ್, 1ನೇ ಹಂತ, ಡಿಸ್ನಿ ಬೇಕರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

ªÀÄĸÀvÀÌ

9844736100

89

ನಸೀಮಾ ಮಹಿಳಾ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಮಿತಿ, ಕೋಲಾರ.

 ಕೋಲಾರ

ಎಂ.ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಶೋರೂಂ ಹಿಂಭಾಗ, ಸುಲ್ತಾನ್ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ, ಕೋಲಾರ-563101.

ಎಸ್.ಅಂಜುಮ್

9535124000

90

ತಾಜ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೊದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಕೋಲಾರ.

 ಕೋಲಾರ

ಕೊಂಡರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಮಡೇರಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಕೋಲಾರ-563101.

ಅಜಮತ್ ವುಲ್ಲಾ ಷರೀಫ್

9108550601

91

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ವಿಜಯಪುರ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಹಳೆಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಆಫೀಸ್‍ಹತ್ತಿರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಪಿನ್‍ಕೋಡ 587101 ತಾ:ಬಾಗಲಕೋಟ

ವಿ.ಬಿ. ಅಥಣಿ

951104947

92

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ವಿಜಯಪುರ

ಜಮಖಂಡಿ

ರಾಣಿಚನ್ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ತಿರಜಮಖಂಡಿ ಪಿನ್‍ಕೋಡ 587315

ತಾ:ಜಮಖಂಡಿ

ಎಂ.ಆರ್. ತುಳಸಿಗೇರಿ

9481138180

93

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘ, (ಫೆ) ಬೆಂಗೇರಿ

ಗದ್ದನಕೇರಿ

ಗದ್ದನಕೇರಿ,

ಬಾಗಲಕೋಟ-587103

ವಿ.ಬಿ.ಬುಳ್ಳಾ

9141033361

94

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘ, (ಫೆ) ಬೆಂಗೇರಿ

ಕೆರೂರ

ನಾಡಕಚೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕಿಲ್ಲಾರೋಡ ಕೆರೂರ

ತಾ:ಬದಾಮಿ-587206

ಸಿ.ಎಸ್. ಸವದತ್ತಿ

88618106580

95

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘ, (ಫೆ) ಬೆಂಗೇರಿ

 ಬೇಲೂರ

ಮೇನ ರೋಡ ಬೇಲೂರ ಪಿನ್‍ಕೋಡ587114 ತಾ:ಬದಾಮಿ

ಶಿವಾನಂದ ಬಾರಕೇರ

9535578303

96

ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ತೇರದಾಳ

ರಬಕವಿ 

ಈಶ್ವರ ಸಣಕಲ್‍ರಸ್ತೆ ರಬಕವಿ  ಪಿನ್‍ಕೋಡ 587312 ತಾ:ರಬಕವಿ,  ಬನಹಟ್ಟಿ

    ವಿನಾಯಕರ ಮುದ್ದಾಪೂರ

9902817406

97

ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ತೇರದಾಳ

 ತೇರದಾಳ 

ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ರೋಡ, ತೇರದಾಳ  ಪಿನ್‍ಕೋಡ 587315ತಾ:ರಬಕವಿ,ಬನಹಟ್ಟಿ

ಸಂಗಮೇಶ ದೂಪಾರ್ತಿ

6362696055

98

ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಬನಹಟ್ಟಿ

ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ

ಮುಧೋಳ ರಬಕವಿ ರೋಡ ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ಪಿನ್‍ಕೋಡ587312 ತಾ:ಮುಧೋಳ

ಬಸವರಾಜ ಬಾರಕೇರಿ

7676841977

99

ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಬನಹಟ್ಟಿ

ಬನಹಟ್ಟಿ

ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಬನಹಟ್ಟಿ ಪಿನ್‍ಕೋಡ587311 ತಾ:ರಬಕವಿ,ಬನಹಟ್ಟಿ

ಸಾಗರ ಹುಲಕುಂದ

9986525958

100

ಗಜಾನನ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಆಸಂಗಿ

ಬನಹಟ್ಟಿ

ತಮ್ಮಣ್ಣೆಪ್ಪಚಿಕ್ಕೋಡಿರಸ್ತೆ ವಿಠ್ಠಲ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಮಂಗಳವಾರ ಪೇಟ ಬನಹಟ್ಟಿ

ಪಿನ್‍ಕೋಡ587311 ತಾ:ರಬಕವಿ,ಬನಹಟ್ಟಿ

ಸಂತೋಷ ಫಕೀರಪೂರ

8722223389

101

ಇಲಕಲ್ಲ ರೇಶ್ಮೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘ, ಇಲಕಲ್ಲ

ಇಲಕಲ್ಲ

ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಕಾಲೋನಿ 9 ನೇ ನಂಬರ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರಇಲಕಲ್ಲ ಪಿನ್‍ಕೋಡ 587125 ತಾ:ಇಲಕಲ್ಲ

ಮೌನೇಶ ಪತ್ತಾರ

9108532644

102

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಣ್ಣೆಯ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘ, ಆಸಂಗಿ

ಬನಹಟ್ಟಿ

ಮಂಗಳವಾರ ಪೇಟ ಬನಹಟ್ಟಿ ಪಿನ್‍ಕೋಡ587311 ತಾ:ರಬಕವಿ,ಬನಹಟ್ಟಿ

ಅಶೋಕ ಪದ್ದಿ

8884626496

103

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ವೆಲ್‍ಫೇರ್  ಸಂಘ (ರಿ), ವೆಂಕಟೇನಹಳ್ಳಿ, ವಿಜಯಪುರ ಹೋಬಳಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ. -562135

 ವೆಂಕಟನೇಹಳ್ಳಿ 

1] ವೆಂಕಟನೇಹಳ್ಳಿ-  ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ವೆಲ್‍ಫೇರ್  ಸಂಘ (ರಿ), ವೆಂಕಟೇನಹಳ್ಳಿ, ವಿಜಯಪುರ ಹೋಬಳಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ. -562135 

ಕೇಶವ

8660316494

104

ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ವೆಲ್‍ಫೇರ್  ಸಂಘ (ರಿ), ವೆಂಕಟೇನಹಳ್ಳಿ, ವಿಜಯಪುರ ಹೋಬಳಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ. -562135

ದೇವನಹಳ್ಳಿ

2] ದೇವನಹಳ್ಳಿ -    ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ವೆಲ್‍ಫೇರ್  ಸಂಘ (ರಿ), -562110

ದೇವರಾಜ

9449556346

105

ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್, ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ವಯಾ ಕಾಡುಗೋಡಿ, ಕಲ್ಲುಕುಂಟೆ ಅಂಚೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ -560117 

 ಅರೇಹಳ್ಳಿ

 ಅರೇಹಳ್ಳಿ -        ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್, ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ವಯಾ ಕಾಡುಗೋಡಿ, ಕಲ್ಲುಕುಂಟೆ ಅಂಚೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ -560117         

ರಮೇಶ 

7483065291 9448686990

106

ಸೀಮಾ ರೇಷಮ್ ಖಾದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲೀಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿ ಯೆಶನ್, ನಂ.35, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ನಗರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560026  

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ      

1] ಸೀಮಾ ರೇಷಮ್ ಖಾದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲೀಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್, ದರ್ಗಾಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ -562103. 

ಭುವನೇಶ್ವರಿ

8904385859

107

ಸೀಮಾ ರೇಷಮ್ ಖಾದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲೀಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿ ಯೆಶನ್, ನಂ.35, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ನಗರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560026  

 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

2] ಸೀಮಾ ರೇಷಮ್ ಖಾದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲೀಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್, ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ -562103. 

ರಾಜೇಶ್ವರಿ

8861315325

108

ಸೀಮಾ ರೇಷಮ್ ಖಾದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲೀಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿ ಯೆಶನ್, ನಂ.35, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ನಗರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560026  

ಬೆಂಗಳೂರು   

3] ಸೀಮಾ ರೇಷಮ್ ಖಾದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲೀಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್, ನಂ.186/9, ಕೆಳಮಹಡಿ, ನೀಣಾ ಮಾರ್ನ್‍ಷನ್, ಶೇಷಾದ್ರೀಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560020  

ನಿರ್ಮಲ

9164023675

109

ಸೀಮಾ ರೇಷಮ್ ಖಾದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲೀಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿ ಯೆಶನ್, ನಂ.35, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ನಗರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560026 

ಬೆಂಗಳೂರು

ನಂ.35 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ನಗರ, ಮೈಸೂರು ರೋಡ್    ಬೆಂಗಳೂರು-26

ಮಂಜುಳ

8088687202

110

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಖಾದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್, ನಂ.44, 2ನೇ ಮೈನ್, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್,  ರಾಮ ಮೋಹನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560021 

 ಬೆಂಗಳೂರು

1] ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಖಾದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್, ಖಾದಿ ಭವನ, ನಂ.150/29, 26 ನೇ ಮೈನ್, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಆರ್.ಆರ್.ಪ್ಲಾಜಾ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560041. 

ಅರ್ಪಿತ

8079665687

111

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಖಾದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್, ನಂ.44, 2ನೇ ಮೈನ್, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್,  ರಾಮ ಮೋಹನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560021 

 ಬೆಂಗಳೂರು

2] ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಖಾದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್, ಖಾದಿ ಮಂದಿರ, ನಂ.134, 11 ನೇ ಮೈನ್ ಕ್ರಾಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್‍ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560003.

ಶಶಿಕಲಾ

8611399103

112

ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘ, ವೆಂಕಟೇನ ಹಳ್ಳಿ, ವಿಜಯಪುರ ಹೋಬಳಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, -562135

ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘ ರಿ, ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ, ನಂ.101, 24 ನೇ ಮೈನ್, 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ತಿರುಮಲ ಟಾಕೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಹೆಚ್‍ಎಸ್‍ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ, 1ನೇ ಹಂತ, ಅಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560102

ಹರಿ

9442319683

113

ಬೆಳಗಾಂ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಹೊಸೂರ ಖಾದಿ & ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಹಕಾರಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಘ ನಿ., ಹೊಸೂರು, ತಾ:ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಕಿತ್ತೂರು

ಕಿತ್ತೂರು, ತಾ:ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಗಂಗಪ್ಪಾ ಹುಂಬಿ

9341438724

114

 

ಬೈಲಹೊಂಗಲ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ತಾ:ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಎನ್.ಎಸ್.ತಳವಾರ

9972080477

115

 

ಹೊಸೂರು

ಹೊಸೂರು, ತಾ:ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಡಿ.ಎಸ್.ಕರಿಕಟ್ಟಿ

9900223883

116

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ "ಸರ್ವೋದಯ ಸದನ" 316 ಡಾ|| ಎಸ್‍ಪಿಎಂ ರೋಡ್ ಬೆಳಗಾವಿ-590001

ಬೆಳಗಾವಿ

ಖಡೆ ಬಜಾರ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಸುಜೀತ ವಟಾರೆ

9986921500

117

ಟಿಳಕವಾಡಿ

ಟಿಳಕವಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಅರ್ಜುನ ನಲವಡೆ

9241537452

118

ಬೆಳಗಾವಿ

ಕೆ.ಕುಟಿರಂ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಎಸ್.ಎ.ಅಕ್ಕಿ

9916166231

119

ಬೆಳಗಾವಿ

ಎಸ್.ಪಿ.ಎಂ. ರೋಡ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ರಮೇಶ ಬೆಳಗಾಂವಕರ

9880337569

120

ನಿಪ್ಪಾಣಿ

ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ತಾ:ಚಿಕ್ಕೋಡಿ,

ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ

9845436321

121

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಲೆಂ.ವಾಯ್.ಮಕಾನದಾರ

9620754844

122

ಸವದತ್ತಿ

ಸವದತ್ತಿ, ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಈರಣ್ಣಾ ಬಳಿಗಾರ

9611972808

123

ಸರ್ವೋದಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕಟಕೋಳ ಸಾ:ಕಟಕೋಳ ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ

ರಾಮದುರ್ಗ

ರಾಮದುರ್ಗ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ರಮೇಶ ಡೊಂಬರಪೇಟ

9448854686

124

ಅಸುಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅಸುಂಡಿ

ತಾ:ಸವದತ್ತಿ ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಆಸುಂಡಿ

ಆಸುಂಡಿ, ತಾ:ಸವದತ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ.

ಅಶೋಕ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಪಾಟೀಲ

9880822294

125

ಸವದತ್ತಿ

ಸವದತ್ತಿ, ತಾ:ಸವದತ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಸಂತೋಷ ಕೆ ಸಬನಿಸ್

9611789302

126

ಯರಗಟ್ಟಿ

ಯರಗಟ್ಟಿ, ತಾ:ಸವದತ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಆರ್.ಪಿ.ಪಾಟೀಲ

9902906504

127

ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಹಕಾರಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಘ ನಿ.,

ಹುದಲಿ, ತಾ:ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ.

ಬೆಳಗಾವಿ

ಖಾದಿ ಭವನ, ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ ರಸ್ತೆ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಎ.ಎಂ.ಕಂಟಿ

9845993511 / 9902753771

128

ಬೆಳಗಾವಿ

ಖಾದಿ ವಸ್ತ್ರಾಲಯ, ಗಣಪತಿ ಗಲ್ಲಿ , ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಬಿ.ಬಿ.ಕೋನಿ

9164915166 / 9902753771

129

ಬೆಳಗಾವಿ

ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಬಿ.ಆರ್.ತಿಳಗಂಜಿ

8867546981 / 9902753771

130

ಹುದಲಿ

ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ, ಹುದಲಿ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಐ.ಜಿ.ಸನದಿ

9353076370 / 9902753771

131

ದಿ.ಇಂಚಲ ಮತ್ತು ಹಾರೂಗೊಪ್ಪ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ., ಇಂಚಲ ತಾ:ಸವದತ್ತಿ

ಇಂಚಲ

ಇಂಚಲ, ತಾ:ಸವದತ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ರಾಜು ಗೋವನಕೊಪ್ಪ

8497849633

132

ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ., ಸಾಲಾಪೂರ ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಸಾಲಾಪೂರ

ಸಾಲಾಪೂರ, ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಕಪೀಲ ಬರಿಗಾಲ

9900423013

133

ದಿ.ತೆಳಗಿನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರೂಫ್ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ., ತೆಳಗಿನಹಟ್ಟಿ ತಾ:ಗೋಕಾಕ

ತೆಳಗಿನಹಟ್ಟಿ

ತೆಳಗಿನಹಟ್ಟಿ, ತಾ:ಗೋಕಾಕ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಚಿದಾನಂದ ಪೂಜೇರಿ

9880372160

134

ದಿ.ಮುಳ್ಳೂರು ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ರಾಮದುರ್ಗ ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ರಾಮದುರ್ಗ

ರಾಮದುರ್ಗ, ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಗಿರೆನ್ನವರ

9972943147

135

ಸುರೇಬಾನ

ಸುರೇಬಾನ, ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಮೋಹನ ಕೋಪರ್ಡೆ

7349170810

136

ಸವದತ್ತಿ ಪೈಮರಿ ವೂಲ್ ವೀವರ್ಸ್ ಕೋ-ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೊಸಾಯಿಟಿ ಲಿ., ಸವದತ್ತಿ ತಾ:ಸವದತ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಸವದತ್ತಿ

ಸವದತ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಬಸವರಾಜ ಶಿಂಗನ್ನವರ

9980198757

137

ಶ್ರೀ. ಬಿರೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ ಸಂಕೇಶ್ವರ

ತಾ:ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಸಂಕೇಶ್ವರ

ಸಂಕೇಶ್ವರ, ತಾ:ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಅಶೋಕ ಸಿ ಕೇರಿಮನಿ

9448148457

138

ಹುಕ್ಕೇರಿ

ಹುಕ್ಕೇರಿ, ತಾ:ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಗಜಾನನ ಹ ಹುಂಡೇಕರ

9449384391

139

ದಿ.ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ., ಸಿಂಧೋಳ್ಳಿ ತಾ:ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಶಿಂದೊಳ್ಳಿ

ಶಿಂದೊಳ್ಳಿ,  ತಾ/ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಅನಿತಾ ವಿ ಬೆಳಗಾಂವಕರ

8296370948

140

ಮುತಗಾ

ಮುತಗಾ, ತಾ/ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಶೋಭಾ ಚಿ ಮರೆಪ್ಪಗೋಳ

7337668550

141

ಶೆಟ್ಟಿ ಗಲ್ಲಿ

ಶೆಟ್ಟಿ ಗಲ್ಲಿ,  ತಾ/ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಗೋವೆಕರ

 

142

ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ ಭಿರೇಶ್ವರ ನಗರ ಸಂಕೇಶ್ವರ ತಾ:ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಸಂಕೇಶ್ವರ

ಸಂಕೇಶ್ವರ, ತಾ:ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಶಬ್ಬೀರ್ ಮುಲ್ಲಾ

8971463433

143

ರೈತ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕಟಕೋಳ ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ, ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಕಟಕೋಳ

ಕಟಕೋಳ, ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಮಾರುತಿ ಪರಕನಟ್ಟಿ

8217375769

144

ರಾಮದುರ್ಗ

 ರಾಮದುರ್ಗ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಸಾವಿತ್ರಿ ಕಾಮನ್ನವರ

9880006075

145

ದಿ.ಕಟಕೋಳ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ., ಕಟಕೋಳ ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಕಟಕೋಳ

ಕಟಕೋಳ, ತಾ;ರಾಮದುರ್ಗ, ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ

ವೆಂಕಣ್ಣಾ ಕಾಮನ್ನವರ

8105913860

146

ದಿ.ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರೂಫ್ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ., ಹೆಬ್ಬಾಳ ತಾ:ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಹೆಬ್ಬಾಳ

ಹೆಬ್ಬಾಳ, ತಾ:ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ವಿಠಲ ಶಿವನಗೋಳ

9945692689

147

ಶ್ರೀ. ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ನಿ.,

ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ, ತಾ:ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಹಿಡಕಲ್‍ಡ್ಯಾಂ

ಹಿಡಕಲ್‍ಡ್ಯಾಂ, ತಾ:ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಅಜೀತ ಬಡಾಯಿ

9448143232

148

ದಿ.ಬೆನಕಟ್ಟಿ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ., ಬೆನಕಟ್ಟಿ ತಾ:ಸವದತ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಬೆನಕಟ್ಟಿ

ಬೆನಕಟ್ಟಿ, ತಾ:ಸವದತ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಮರ್ಚಪ್ಪನ್ನವರ

9901181264

149

ರೇವಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ಬೀಡಕಿ, ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ

ಬೀಡಕಿ

ಬೀಡಕಿ, ತಾ:ರಾಮದುರ್ಗ, ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಸಿದರಾಯಿ ಹೆಗಡೆ

7259374690

150

ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ಬೀರದೇವರ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಕುರಿ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ಕೊಡಸಕೊಪ್ಪ, ತಾ/ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ

ಕೊಂಡಸಕೊಪ್ಪ

ಕೊಂಡಸಕೊಪ್ಪ, ತಾ/ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಳಗಾವಿ

ವಿಠಲ ಸಾಂಬ್ರೇಕರ

7975472967

151

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಶ್ರೀ.ನಂದಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಮಳಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ||

 ಬೆಂಗಳೂರು

1) ನಂ.15, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಟೆಂಪಲ್‍ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 15 ಕ್ರಾಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬೆಂಗಳೂರು-560003

1) ರುದ್ರೇಶ್

2) ಅಶೋಕ

8884722755 8951118740

152

ಶ್ರೀ.ನಂದಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಮಳಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ||

 ಬೆಂಗಳೂರು

2) ಡಾ|| ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗುಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560004

1) ಅಂಜನ್ ಆನಂದ್,

2)ಕವಿತ ಆರ್.

9342534366 6361538155

153

ಶ್ರೀ.ನಂದಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಮಳಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ||

 ಬೆಂಗಳೂರು

3)ನಂ.1/1, ಜಿ-1 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬೆಂಗಳೂರು-560003

1) ಮುನಿರಾಜು ಆರ್.
2) ಎಂ. ಶೃತಿ

9964895374 9945073968

154

ಶ್ರೀ.ನಂದಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಮಳಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ||

 ಬೆಂಗಳೂರು

4) ನಂ.66, ದೇವಸಂದ್ರ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್.ಎಂ.ವಿ 2ನೇ ಹಂತ ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು, ಬೆಂಗಳೂರು-560004

1) ಎಸ್.ಉಮಾ
2) ಓಬಲೇಶ್

7760772221 9632778282

155

ಶ್ರೀ.ನಂದಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಮಳಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ||

ಬೆಂಗಳೂರು

5)1ನೇ ಮಹಡಿ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್, ಕೋರಮಂಗಲ ಬೆಂಗಳೂರು-560034

1) ನವೀನ್‍ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎಸ್

2) ಪರಮೇಶ್ ಮಠ್ ಮೊ.

8147595960 8951803082

156

ಇಂಡಿಯನ್ ಖಾದಿ ಎಕ್ಸ್‍ಪೊರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್‍ಮೆಂಟ್ ಅಸೊಸಿಯೇಷನ್ ದೊಡ್ಡದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ||

 ಬೆಂಗಳೂರು

1) ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ಯಾರಾಡೈಸ್ ನಂ. 22, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-56003

1) ವೀಣಾ

2) ವಿನುತಾ

8892151689  9632007814

157

ಭಾರತಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಮುರುಗಮಲ್ಲಾ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ||

ಚಿಂತಾಮಣಿ

1) ಗಜಾನನ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಟೌನ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ|| -563125

   1)ರಮೇಶ್

2) ನವೀದ್ ಪಾಷಾ

9741152290 9980680188

158

ಭಾರತಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಮುರುಗಮಲ್ಲಾ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ||

ಚಿಂತಾಮಣಿ

2) ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಟೌ£, ಚಿಂತಾಮಣಿ

1) ಷಫಿಕ್ ಅಹಮದ್

  2) ಶಾಹೀದ್

9845375406 8310300000

159

ನಾಜನೀನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ||

ಚಿಂತಾಮಣಿ

1) ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಮುಂಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ    ಟೌನ್ 563125

ಸಮಿಉಲ್ಲಾ ಕಾನ್

9880011991

160

ನಾಜನೀನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ||

ಬೆಂಗಳೂರು

2) ನಂ.2/8 ಜಿ.ಎಂ.ಆರ್ಕೇಡೆ 39ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್   ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560069 

ಸೈಯದ್ ಕಾಲಿದ್ ಆಲಿ

7899300910

161

ನಾಜನೀನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ||

ಚಿಂತಾಮಣಿ

1) ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ|| ಹಳೇ ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ ನವೀಕರಣ-563125

ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ

9480103774

162

ಟಿ.ಎನ್.ಆರ್. ಸಿಲ್ಕ್ ಖಾದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ||

ಚಿಂತಾಮಣಿ

1) ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಕಾಗತಿ ಅಂಚೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ||

ಪವನ್‍ಕುಮಾರ್ ವಿ

9731104904

163

ಟಿ.ಎನ್.ಆರ್. ಸಿಲ್ಕ್ ಖಾದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ||

ಚಿಂತಾಮಣಿ

2) ಡೆಕ್ಕನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ, ಆಶ್ವಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ||

ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ.ವಿ

9945017899

164

ಟಿ.ಎನ್.ಆರ್. ಸಿಲ್ಕ್ ಖಾದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ||

 ಬೆಂಗಳೂರು

3) #36,7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಯುಎಎಸ್ ಲೇಔಟ್ ಆರ್.ಎಂ.ವಿ 2ನೇ ಹಂತ ಸಂಜಯ್‍ನಗರ ಬೂಪಸಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆರ್

9845211460

165

ಟಿ.ಎನ್.ಆರ್. ಸಿಲ್ಕ್ ಖಾದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ||

 ಬೆಂಗಳೂರು

4) #625, 10ನೇ ಎ.ಮೈನ್ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು -5600011

ಎನ್.ತಿಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ

7899126691

166

ಬಬಿತ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ||

ವಿಜಯಪುರ

1)ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ|| ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ-562135

ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ,
 

9353499179

167

ಬಬಿತ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ||

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

2) ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ಬಾಲಾಜಿ ಟಾಕೀಸ್ ಪಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಟೌನ್ 562101

 ಶ್ರೀ.ನಾಗಭೂಷಣ್

9743539892

168

ಬಬಿತ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ||

ಬೆಂಗಳೂರು

3) ನಂ.396. ಎನ್.ಆರ್.ಐ ಲೇಔಟ್ ಕಲ್ಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಹೋಬಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು-560016

ರಚಿತ

 9740540433

169

ಸೂರ್ಯೋದಯ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್‍ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಂಡ್ಯಂಪಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ||

ಬೆಂಗಳೂರು

1) ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ 776 ನೆಲಮಹಡಿ,  19ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಗಣೇಶ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರು ಶಂಕರ್ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560092

ವಿನೋದ ಎಂ.

9972050937

170

ಸೂರ್ಯೋದಯ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್‍ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಂಡ್ಯಂಪಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ||

ಚಿಂತಾಮಣಿ

2) ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ ದೇವಲಂ ಬಲ್ಡಿಂಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಡಿಪೋ ಎದುರು ಚಿಂತಾಮಣಿ -563125

ವಿಜಯ್ ಎಂ.ವಿ

8105264705

171

ಸಯ್ಯದ್ ಜಲಾಲ್ ಖಾಕಿ ಷಾ ಮೌಲ ಷೇರ್-ಇ-ಆಲಿ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘ ನಿಮ್ಮಕಾಯಲಹಳ್ಳಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ||

 ನಿಮ್ಮಕಾಯಲಹಳ್ಳಿ

1) ನಿಮ್ಮಕಾಯಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ|| 563125

ಹನಸ್ ಷರೀಪ್

8971790148

172

ಸಯ್ಯದ್ ಜಲಾಲ್ ಖಾಕಿ ಷಾ ಮೌಲ ಷೇರ್-ಇ-ಆಲಿ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘ ನಿಮ್ಮಕಾಯಲಹಳ್ಳಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ||

ಚಿಂತಾಮಣಿ

2)ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಲಾರ ರಸ್ತೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಟೌನ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ||-563125

ಅಮ್‍ಜ

8123877351

173

ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಖಾದಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಗೋಪಸಂದ್ರ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ||

ಚಿಂತಾಮಣಿ

1)ಗೋಪಸಂದ್ರ ಕೋಲಾರ ರಸ್ತೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಟೌನ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ||-563125

ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ

9448972081

174

ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಖಾದಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಗೋಪಸಂದ್ರ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ||

ಬೆಂಗಳೂರು

2)ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 4ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.50 ಖಾತಾ ನಂ.22/50  ಬೆಂಗಳೂರು- 560076

ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ

8277161923

175

ಶ್ರೀ.ನಯನ ಖಾದಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ವೆಂಕಟಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ||

ವಿಜಯಪುರ

ವೆಂಕಟರಮಣ ಗುಡಿ ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ, ಬಜಾರ್‍ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ||-562135

ವಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ

9901064209

176

ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಸುಗಟೂರು ಜಂಗಮಕೋಟೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ||

ಬೆಂಗಳೂರು

1) ನಂ.6/1 2ನೇ ಮಹಡಿ ಡಿವಿಜಿ ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗುಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560004

1) ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಎಸ್.ಪಿ

 2) ಶಶಿಕಲಾ

8971903223 8123405095

177

ಮಹತಾ ಗಾಂಧಿ ವಿಲೇಜ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಮೂಗಲಡಪಿ ಗ್ರಾಮ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ|| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಜಿಲ್ಲೆ.

 ಬೆಂಗಳೂರು

ನಂ.108/ಎಫ್ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ ಲೇಔಟ್, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಭೂಪಸಂದ್ರ, ಆರ್.ಎಂ.ವಿ.2ನೇ ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು-560094 ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿ ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ

   1) ವೈ.ಶೋಭಾ

2) ರೂಪಾ ಡಿ.ಎಸ್

9611565667 9739888960

178

ಶ್ರೀ.ರಾಮ ಸಿಲ್ಕ್ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ|| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ

ಶ್ರೀರಾಮ ಸಿಲ್ಕ್ ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಕಾಗತಿ ಅಂಚೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ||

ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್

9686622932

179

ಶ್ರೀ.ರಾಮ ಸಿಲ್ಕ್ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ|| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.

 ಚಿಂತಾಮಣಿ

ವಿನೋಬಾ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ|| 563125

ಶ್ರೀ.ನಾಗೇಶ

9113667730

180

ಬಾಲಾಜಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಗೋನೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ, ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಅಂಚೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ|| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಗೋನೇಪಲ್ಲಿ

ಗೋನೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ|| 563125

ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ

9740172305

181

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ರೇಷಮ್ ಖಾದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಅಸೊಸಿಯೇಷನ್ ಜಂಗಮಕೋಟೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ||

 ಮಾಲೂರು

ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಮಾಲೂರು-635130

ಪಿ.ಹರಿನಾಥ್

9442319683

182

ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದೊಡ್ಡತೇಕಹಳ್ಳಿ, ಬಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ||

ಬೆಂಗಳೂರು

ಖಾದಿ ಇಂಡಿಯಾ ನಂ.18, 1ನೇ ಮೈನ್ ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560026

ಜಾವೀದ್

9731059620

183

ದಾವಣಗೆರೆ

ಹರಿಹರ ಚರಖಾ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆÀ-577008.

ದಾವಣಗೆರೆ

ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಭಂಡಾರ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ.-577008.

ಜಿ.ತಿಪ್ಪೇಶಪ್ಪ

9945857981

184

ಹರಿಹರ ಚರಖಾ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆÀ-577008.

ಹರಿಹರ

ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಭಂಡಾರ, ಶಿಬಾರ ಸರ್ಕಲ್, ಮೇಟ್ಟಿಲು ಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ, ಹರಿಹರ -577601

   ಶಂಕರ್                           

9008075845

185

ಹರಿಹರ ಚರಖಾ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆÀ-577008.

ಬೆಂಗಳೂರು

ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ  ಭಂಡಾರ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-06, ಬೆಂಗಳೂರು-560070.

ಮಹೇಶ್.ಜಿ

9980165441

186

ಹರಿಹರ ಚರಖಾ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆÀ-577008.

 ಹಿರಿಯೂರು

ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಭಂಡಾರ, ಲಕ್ಷಮ್ಮಜ್ಜಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದರು ಹುಳಿಯಾರ ರಸ್ತೆ, ಹಿರಿಯೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ-577598

ಎ.ರೇಣುಕಮ್ಮ

9008365895

187

ದಾವಣಗೆರೆ ಚರಖಾ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ದಾವಣಗೆರೆ-577002.

ದಾವಣಗೆರೆ

ಖಾದಿ ಮಂದಿರ ಶ್ರೀ ಮುರುಘಾರಾಜೇಂಧ್ರ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ಮಳಿಗೆ ನಂ:01 ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-577002.

ಕಾವ್ಯ

7795303140

188

ದಾವಣಗೆರೆ ಚರಖಾ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ದಾವಣಗೆರೆ-577002.

ದಾವಣಗೆರೆ

ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಭವನ, ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಗೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್, ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಎದುರು, ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-577002

 ಪ್ರೇಮ.ಟಿ.ಎನ್ 

9019317710

189

ಶ್ರೀ ಭಾರತಾಂಬೆ ಮಹಿಳಾ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘ(ರಿ) ಶಿರಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ-577005

 ಹರಿಹರ

ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಭವನ. ಬಿ.ಪಿ.ರಸ್ತೆ, ಬಿಎಸ್‍ಎನ್‍ಎಲ್ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಹರಿಹರ-577601

ಕೆ.ಹಚ್.ರುದ್ರಪ್ಪ

9448345760

190

ವಿಶ್ವಭಂದು ಸೇವಾ ಸಂಘ ಆನಗೋಡು, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ-577556

 ದಾವಣಗೆರೆ

ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಭಂಡಾರ, #1659/42, ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ-577005

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

9611580325

191

ವಿಶ್ವಭಂದು ಸೇವಾ ಸಂಘ ಆನಗೋಡು, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ-577556.

ದಾವಣಗೆರೆ

ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಭಂಡಾರ, #1659/42, ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ-577005

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

9611580325

192

ಅಕ್ಕನಾಗಮ್ಮ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ                   ದಾವಣಗೆರೆ-577004

ದಾವಣಗೆರೆ

ಖಾದಿ ಭವನ #337/54 ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ. ದಾವಣಗೆರೆ-577004

ಎಂ.ಟಿ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

9448565619

193

ಅಕ್ಕನಾಗಮ್ಮ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ-577004

ದಾವಣಗೆರೆ

ಖಾದಿ ಬಂಡಾರ, ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್, #1675/1. ಕೆ.ಟಿ.ಜೆ.ನಗರ, ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಹತ್ತಿರ ದಾವಣಗೆರೆ-577004

ಶರಣ್‍ರಜ್.ವಿ

9611998651

194

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸರ್ವೋದಯ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ (ರಿ) ಜಗಳೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ-577528

ದಾವಣಗೆರೆ

ಖಾದಿ ವಸ್ತ್ರಾ¯ಯ ಬಾಪೋಜಿ ಕೋ-ಆಪ್-ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ  ಎಚ್.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-577002. 

ರಾಜಪ್ಪ   

9739943963

195

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸರ್ವೋದಯ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ (ರಿ) ಜಗಳೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ-577528

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಖಾದಿ ವಸ್ತ್ರಾಲಯ, ಉಪಾದ್ಯ ಹೋಟಲ್ ಪಕ್ಕ. ಬಿ.ಹೆಚ್..ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501

ಯೋಗೇಶ್.ಎನ್.ಟಿ

8123568931

196

ಶ್ರೀನಿಧಿ ಖಾದಿ ಅಂಡ್  ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೋಷನ್, ಸುರಹೊನ್ನೆ ಗ್ರಾಮ , ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ-577223

ಹೊನ್ನಾಳಿ

ಖಾದಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೆದರು, ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಆಪೀಸ್ ರಸ್ತೆ,  ಹೊನ್ನಾಳಿ-577217

ಸಂತೋಷ್.ಎಂ.ಎಸ್ 

9008642541

197

ಶ್ರೀನಿಧಿ ಖಾದಿ ಅಂಡ್  ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೋಷನ್, ಸುರಹೊನ್ನೆ ಗ್ರಾಮ , ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ-577223

 ಬೆಂಗಳೂರು

ಖಾದಿ ಇಂಡಿಯಾ, #66,  1ನೇ ಮೇನ್, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ನಂದಿನಿ ಲೇ-ಔಟ್, ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ತಿರ ಬೆಂಗಳೂರು-577096    

ವೆಂಕಟೇಶ್.ಎ.ಎನ್

9241241431

198

ಶ್ರೀ ಗವಿರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಖಾದಿ ನೇಕಾರರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ-577001.

ದಾವಣಗೆರೆ

ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ ಶಾಂತಿಪಾರ್ಕ್ ಹಿಂಭಾಗ ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ-577002

ರಂಜಿತ

9036425536

199

ಮೈಸೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ವೋದಯ ಸಂಘ (ರಿ),

ಶಂಕರಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560004

 ಮೈಸೂರು

1.ಖಾದಿ ವಸ್ತ್ರಾಲಯ, ಚಿರಾಗ್ ಪ್ಲಾಜ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ, ಅಕ್ಷಯ ಭಂಡಾರ, ಮೈಸೂರು-570009

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

9980193198

200

ಅಣ್ಣಾಪುರ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, (ರಿ), ತಿಪಟೂರು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ-572201

 ಮೈಸೂರು

2. ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಭವನ, ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಬಳ್ಳಾಳ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೈಸೂರು-570004

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

8073694288

201

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ವೋದಯ ಸಂಘ (ರಿ),

ಶಂಕರಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560004

ಮೈಸೂರು

3. ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಭವನ, ಧನವಂತ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

9980335191

202

ರಾಮನಗರ

ರೂರಲ್ ವೆಲ್‍ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್‍ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಕೆರೆಮೇಗಳದೊಡ್ಡಿ, ಸಿಲ್ಕ್ ಫಾರಂ ಪೋಸ್ಟ್, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಪಿನ್ ಕೋಡ್-562161

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ.

ಪಿನ್ ಕೋಡ್-562160

ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎನ್

8861832888

203

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾದಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾ ಸಂಘ ನಿ, ಸಂತೇಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

1) ಗ್ರಾಮ ಶಿಲ್ಪ ಭಂಡಾರ, ಸಂತೇಬಾಗಿಲು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501

ಎನ್.ಟಿ.ಲೋಕೇಶ್

8861965675

204

ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾದಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾ ಸಂಘ ನಿ, ಸಂತೇಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

 ದಾವಣಗೆರೆ

2) ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಭಂಡಾರ, ಪಿ.ಬಿ.ರೋಡ್, ತ್ರಿಶೂಲ್ ಟಾಕೀಸ್ ಎದುರು, ದಾವಣಗೆರೆ-577501

ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ

9620441266

205

ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾದಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾ ಸಂಘ ನಿ, ಸಂತೇಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

 ಜಗಳೂರು

3)ಖಾದಿ ವಸ್ತ್ರಾಲಯ, ಜಗಳೂರು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ರೋಡ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ-577521

ಕೆ.ಎಮ್.ಲೋಕೆಶ್

8550013467

206

ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾದಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾ ಸಂಘ ನಿ, ಸಂತೇಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

4)ಕವಾಡಿಗರಹಟ್ಟಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೋಡ್, ಕವಾಡಿಗರಹಟ್ಟಿ ಖಾದಿ ಕೇಂದ್ರ, ಎಮ್.ಕೆ ಹಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577502

ನವೀನ್

9113816351

207

ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾದಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾ ಸಂಘ ನಿ, ಸಂತೇಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

 ಬರಮಸಾಗರ

5)ಖಾದಿ ವಸ್ತ್ರಾಲಯ, ಭರಮಸಾಗರ, ಪಿ.ಬಿ.ರೋಡ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಎದುರು, ಬರಮಸಾಗರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577522

ಎನ್.ಹೆಚ್. ಜ್ಯೋತಿಲಿಂಗಪ್ಪ

9900595426

208

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘ (ರಿ) ಬುರುಜನಹಟ್ಟಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಬುರುಜನಹಟ್ಟಿ

ರಾಯಣ್ಣ ಸರ್ಕಲ್, ಬುರುಜನಹಟ್ಟಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರೋಡ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಹನುಮಂತಪ್ಪ

8970328137

209

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘ (ರಿ) ಬುರುಜನಹಟ್ಟಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಹೊಸದುರ್ಗ

ಹೊಸದುರ್ಗ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಕನಕ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೊಸದುರ್ಗ

ಮಂಜುನಾಥ

9449175203

210

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ  ಸಂಘ (ರಿ) ಹೊರೆಕೆರೆದೇವರಪುರ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪುರ

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪುರ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

ರವಿಕುಮಾರ್

9448865270

211

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ  ಸಂಘ (ರಿ) ಹೊರೆಕೆರೆದೇವರಪುರ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಹೊಸದುರ್ಗ

ಹೊಸದುರ್ಗ, ಹುಳಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆ,

ರವಿಕುಮಾರ್

9448865270

212

ಕೊಳಾಳು ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ  ಸಂಘ (ರಿ) ಕೊಳಾಳು ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಹೊರೆಕೆರೆದೇವರುರ

ಹೊರೆಕೆರೆದೇವರುರ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಮಂಜುನಾಥ

7892846552

213

ಶ್ರೀರಂಗ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ  ಸಂಘ (ರಿ),  ಹೊಸದುರ್ಗ

ಹೊಸದುರ್ಗ

ಹುಳಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ

ಗೋವಿಂದಪ್ಪ

9110858084        9845252340

214

ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾಧಕರ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ನರಹರಿನಗರ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ 

ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಅಫೀಸ್, ಎದುರುಗಡೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ವೇಮಣ್ಣ

9686178138

215

ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾಧಕರ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ನರಹರಿನಗರ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ 

ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ  

ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ  

ವೇಮಣ್ಣ

9686178138

216

ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ (ರಿ), ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು

 ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು

ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು

ಶಾರದಮ್ಮ/ರಾಮಣ್ಣ

9449884929

217

ಕೋನಸಾಗರ ಉಣ್ಣೆ ಕೈಮಗ್ಗz ನೇಕಾರರ ಉತ್ಪಾಧನಾ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕೋನಸಾಗರ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕೋನಸಾಗರ

ಕೋನಸಾಗರ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ್

9739512966

218

ಶರಾವತಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ರಿ) ಗೊರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

ನವೀನ್

9480201819

219

ಸುಮನ್ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ರಿ) ರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಚಳ್ಳಕೆರೆ

ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಎದುರು, ಕೆ.ಎಸ್.ಅರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್‍ಸ್ಟಾಂಡ್

ಮಂಜುನಾಥ

6360916800

220

ಮಾರುತಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ರಿ) ಚೌಳೂರು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಪರಶುರಾಮಪುರ

ಪರಶುರಾಮಪುರ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

ವಸಂತ

8861784857

221

ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ರಿ) ನೇರಲಗುಂಟೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

ನೇರಲಗುಂಟೆ

ನೇರಲಗುಂಟೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಶಿವಶಂಕರ್

9611773065

222

ಧಾರವಾಡ

ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕ ಗರಗ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಗರಗ ಮಹಾಬಳೇಶ್ವರ ಕಾಂಪೆಕ್ಸ ಶಿವಾಜಿ ರಸ್ತೆ ಗಾಂಧಿಚೌಕ ಧಾರವಾಡ-580001

ಧಾರವಾಡ

1)  ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ    ಧಾರವಾಡ ಪ್ಲಾಜಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ ಟಿಕಾರೆ ರೋಡ ಧಾರವಾಡ-580001

ಶ್ರೀ ಯು.ಎಂ. ತಿರ್ಲಾಪೂರ

1)  9880271490
2)  08362441218

223

ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕ ಗರಗ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಗರಗ ಮಹಾಬಳೇಶ್ವರ ಕಾಂಪೆಕ್ಸ ಶಿವಾಜಿ ರಸ್ತೆ ಗಾಂಧಿಚೌಕ ಧಾರವಾಡ-580001

ಗರಗ

2) ಗ್ರಾಮಶಿಲ್ಪ ಹೊಸ  ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರಸ್ತೆ ಗರಗ-581105

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಮಠ

1)  9880270351
2)  08362787817

224

ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ, ಧಾರವಾಡ

ಧಾರವಾಡ

1) ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಬಂಡಾರ, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ

 9844474072

225

ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ, ಧಾರವಾಡ

ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ

2) ಗ್ರಾಮ ಶಿಲ್ಪಾ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ

 ಶ್ರೀಪಾದ ದೇಶಪಾಂಡೆ

9535225290

226

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಬೆಂಗೇರಿ-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580023

ಬೆಂಗೇರಿ-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

1) ಆದರ್ಶ ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ,ಬೆಂಗೇರಿ-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆರ್. ಹುನಗುಂದ

1)  7259992669
2) 08362283376

227

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಬೆಂಗೇರಿ-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580023

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

2) ಖಾದಿ ಕುಟೀರ, ಯುರೇಕಾ ಟಾವರ,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಆರ್. ದೊಡಮನಿ

1)  9901677354
2) 08362350780

228

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ, ಬೆಂಗೇರಿ-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580023

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

3) ಖಾದಿ ವಸ್ತ್ರಾಲಯ, ಸ್ಟೇಶನ್ ರೋಡ,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಡಿ. ರಾಶೀನಕರ

1)  9886866885
2)  0836366798

229

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘ (ಫೆ) ಬೆಂಗೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 580023. ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರವಾಡ

ಗದ್ದನಕೇರಿ

1) ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ ಗದ್ದನಕೇರಿ, ತಾಲೂಕ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಗಲಕೋಟ, ಪೆÇೀಸ್ಟ್ ಗದ್ದನಕೇರಿ - 587102

ಶ್ರೀ ವಿ.ಬಿ.ಬುಳ್ಳಾ

1) 9141033361
2) 08354244008

230

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘ (ಫೆ) ಬೆಂಗೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 580023. ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರವಾಡ

 ಬೀಳಗಿ

2) ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ ಬೀಳಗಿ, ತಾಲೂಕ ಬೀಳಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಗಲಕೋಟ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್ - 587117

ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ.ಬಡಿಗೇರ

8722686905

231

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘ (ಫೆ) ಬೆಂಗೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 580023. ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರವಾಡ

ಬೇಲೂರ

3) ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ ಬೇಲೂರ, ತಾಲೂಕ ಬದಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಗಲಕೋಟ, ಪಿನ್ ಕೋಡ ನಂ. 587114

ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಬಾರಕೇರ

6361684086

232

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘ (ಫೆ) ಬೆಂಗೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 580023. ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರವಾಡ

ಕೆರೂರ

4) ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ ಕೆರೂರ, ತಾಲೂಕ ಬದಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಗಲಕೋಟ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನಂ. 587206

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಸ್.ಸವದತ್ತಿ

9482402720

233

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘ (ಫೆ) ಬೆಂಗೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 580023. ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರವಾಡ

 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

5) "ಗ್ರಾಮೋದಯ" ಬಾಳಕೃಷ್ಣ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 580025

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ.ಸಾಲಿಮಠ

7353052264

234

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘ (ಫೆ) ಬೆಂಗೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 580023. ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರವಾಡ

ಬೆಂಗಳೂರು

6) ಖಾದಿ ಎಂಪೆÇರಿಯಂ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಂ. 5, ಗಾಂಧಿ ಭವನ, ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ್ವ ಬೆಂಗಳೂರ- 560001

ಶ್ರೀ ವಿ.ಪಿ.ಸಂಗಮೇಶ್ವರಮಠ

1)  7795243943
2)  080-22266310

235

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘ (ಫೆ) ಬೆಂಗೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 580023. ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರವಾಡ

ಬೆಂಗಳೂರು

7) ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ ವಿಶ್ವನೀಡಂ, ಪೋಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವನೀಡಂ, ಮಾಗಡಿ ರೋಡ, ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ವಿಶ್ವನೀಡಂ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560091

ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್.ಪದ್ಮಾವತಿ

9686755480

236

ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು ಸೇವಾ ಸಂಘ, ಪಟ್ಟಾಪಟ್ಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಧಾರವಾಡ

ಧಾರವಾಡ

1) ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ, ಸುಭಾಷ ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ-580001

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಕೆ.ಕಾಗಿನೆಲೆ

9341233968

237

ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು ಸೇವಾ ಸಂಘ, ಪಟ್ಟಾಪಟ್ಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಧಾರವಾಡ

ಹೊಸಯಲ್ಲಾಪೂರ

2)  ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂದಿರ, ಹೊಸಯಲ್ಲಾಪೂರ, ಧಾರವಾಡ

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಂ.ಕುಲಕರ್ಣಿ

997266384

238

ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ, ಮಂಟೂರು, ತಾ:ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಜಿ:ಧಾರವಾಡ

 ಶಿರಗುಪ್ಪಿ

ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ, ಶಿರಗುಪ್ಪಿ, ತಾ:ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಜಿ:ಧಾರವಾಡ ಪಿನ್‍ಕೋಡ್ - 580023

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಡಿ. ನವಲಗುಂದ

7090291952

239

ಗದಗ

ಖಾದಿ ವರ್ಕರ್ಸ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ಹ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ ಸೊಸಾಯಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರೋಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ, ಗದಗ

ಗದಗ

ಖಾದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗದಗ, ಹಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಡ ಹತ್ತಿರ, ಕಲಾಮಂದಿರ ರೋಡ, ಗದಗ-582101 ತಾ: ಗದಗ ಜಿ: ಗದಗ

ನವೀನ. ಎಂ. ಯಚ್ಛಲಗಾರ

9449125060

240

ಖಾದಿ ವರ್ಕರ್ಸ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ಹ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ ಸೊಸಾಯಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರೋಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ, ಗದಗ

 ರೋಣ

ಖಾದಿ ಇಂಡಿಯಾ ರೋಣ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ, ರೋಣ-582209 ತಾ: ರೋಣ ಜಿ: ಗದಗ

ವಿನೋದ. ಅ. ಹೌಸಿಕರ

8553870506

241

ಖಾದಿ ವರ್ಕರ್ಸ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ಹ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ ಸೊಸಾಯಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರೋಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ, ಗದಗ

 ಮುಶೀಗೇರಿ

ಖಾದಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಶೀಗೇರಿ & ಸೇಲ್ಸ ಸೆಂಟರ, ನೇಕಾರ ಓಣಿ, ಮುಶೀಗೇರಿ-582211 ತಾ: ರೋಣ ಜಿ: ಗದಗ

ಅಪ್ಪಣ್ಣ. ಬಿ. ಬಡಿಗೇರ

9731414723

242

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಘ, ಹೆಲ್ತಕ್ಯಾಂಪ ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ

 ಗದಗ

ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ ಸ್ಟೇಶನ ರಸ್ತೆ ಗದಗ ಪಿನ್: 582101

ಮಂಜುನಾಥ. ಎಸ್. ವಡ್ಡಿನ

9902643155

243

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಘ, ಹೆಲ್ತಕ್ಯಾಂಪ ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ

 ನರಗುಂದ 

ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ರೋಡ ನರಗುಂದ  ಪಿನ್: 582207

ಚೈತನ. ಎಸ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ

9480902419

244

ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ: ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ: ಗದಗ ಪಿನ್: 582120

ಮುತ್ತುರಾಜ. ಚ. ವಡವಿ

9535667709

245

ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಕಾರರು ಮತ್ತು ಕುರಿ ಉಣ್ಣಿ ಹಾಗೂ ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ, ಬೆಟಗೇರಿ-ಗದಗ

ಗದಗ

ಕೆ.ಸಿ.ರಾಣಿ ರೋಡ ಗದಗ ಪಿನ್: 582101

ಬಸುರಾಜ. ಪ್ಯಾಟಿಗೌಡರ

6361878063

246

ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ನೇಕಾರರ ಸಂಘ, ಶಿಗ್ಲಿ ತಾ: ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ

ಶಿಗ್ಲಿ

ಶಿಗ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾ: ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಜಿಲ್ಲಾ: ಗದಗ                ಪಿನ್: 582210

ಪ್ರಮೋದ ಹುಣಚಿ

7204455515

247

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಕಾರ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾ: ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಜಿಲ್ಲಾ: ಗದಗ ಪಿನ್: 582116

ಅಜೀತ. ಎನ್. ಮಾಸ್ತೆಮನವರ

8147911090

248

ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಹಕಾರಿ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಮಲ್ಲಾಪೂರ ತಾ: ರೋಣ

ಮಲ್ಲಾಪೂರ

ಮಲ್ಲಾಪೂರ ತಾ: ರೋಣ ಜಿಲ್ಲಾ: ಗದಗ ಪಿನ್: 582209

ಪರಸಪ್ಪ. ಶಿ. ನಾಗಸಮುದ್ರ

8548039017

249

ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣಿ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ

ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ

ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ತಾ: ನರಗುಂದ ಜಿಲ್ಲಾ: ಗದಗ ಪಿನ್: 582207

ಬಸುರಾಜ. ಹ. ಮರಿಣ್ನನವರ

6363881633

250

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಭಾಗದ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣಿಯ ಜೌದ್ಯೋಗಿಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ

ಪೇಠಬಣ ಸರಾಫ್ ಬಜಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ   ಪಿನ್: 582116              ತಾ: ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಜಿಲ್ಲಾ: ಗದಗ

ಸಂಜಯ. ಟಿ. ಎನ್.

9448186097

251

ಶ್ರೀ ಶಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣಿ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಕೊಣ್ಣೂರ ತಾ: ನರಗುಂದ

ಕೊಣ್ಣೂರ

ಕೊಣ್ಣೂರ ಪಿನ್: 582206 ತಾ: ನರಗುಂದ ಜಿಲ್ಲಾ: ಗದಗ

ಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಿರೇಹೊಳಿ

9916714309

252

ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಉಣ್ಣಿ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ, ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ

ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ

ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಪಿನ್: 582112 ತಾ: ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ: ಗದಗ

ಪರಸಪ್ಪ. ಮಳೆನ್ನವರ

9108122457

253

ಹಾವೇರಿ

ಕುರುಬರ ಕುರಿ ಉಣ್ಣೆಯ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು,581115

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು

ಪಿ.ಬಿ.ರೋಡ್, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು,581115

ಕರಿಯಪ್ಪ

9448224192

254

ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘ(ರಿ) ಮಂಗಲ ಗ್ರ್ರಾಮ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ- 571115


ಬೆಂಗಳೂರು


# 10, 14ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೆಂಪಾಪುರ, ಹೆಚ್-ಎ ಫಾರಂ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560024

ಸಾಗರರಾಜು

8197477710

255

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘ(ರಿ) ಮಂಗಲ ಗ್ರ್ರಾಮ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ- 571115

ಹನೂರು

ಹನೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ರಾಜಶೇಖರ್

9740090097

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 25-08-2022 11:51 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080